Národné Jamboree

23. februára 2024

7.národné JAMBOREE DOSPELÝCH SKAUTIEK A SKAUTOV

Celoštátne stretnutie dospelých skautiek a skautov sa uskutoční 7.-9. 6. 2024 v Bělči nad Orlicí pri Hradci Králové. Prísť môžu jednotlivci aj celé kluby či party. Prihlás sa aj ty! Prihlasovanie spúšťame 15. 2. a uzatvárame 30. 4. 2024. Vyplň prihlášku online. TU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDgs8Y_7gNUt6Mf8OJK7K_73ILjfbMbpTJZCziNeWDIxFALA/viewform?usp=sf_link Na čo sa môžeš tešiť? romantické lesy, []
16. októbra 2023

7. Národné Jamboree oldskautov Prievidza

A ide sa na Old skautské Jamboree Pomaly sa začína leto. Je začiatok júna a po chladnom máji sme už všetci pripravený zažiť niečo skautské. Ako je zvykom – každý druhý rok – Dospelý skauti a skutky Slovenka pripravujú stretnutie oldskautov  z celého Slovenka a okolia. Tento rok to bolo už ich 7. oldskautské národné  Jamboree.   []
11. júna 2021

6. NÁRODNÉ JAMBOREE DOSPELÝCH SKAUTOV A SKAUTIEK SLOVENSKA

V dňoch 27.-29.8.2021 v Centre komunitného centra pre rodinu na Sigorde pri Prešove sa konalo 6. Národné Jamboree dospelých skautov  a oldskautov  Slovenska. Najstarším účastníkom bol b.Ren vo veku 84 rokov a najdlhšiu cestu absolvoval b.Rambo z ČR . Celkom sa stretnutia zúčastnilo aj z domácimi skautmi z okolia 27 []
3. februára 2021

5.Národne Jamboree oldskautov

5. Národné Jamboree oldskautov  sa nieslo v duchu: “Skauting nás baví v každom veku.” Trojdňové Národné Jamboree dospelých skautov a skautiek  sa uskutočnilo  na Strednom Slovensku, v Turanoch (autokemping Trusalová) v termíne 14.-16. júna 2019. Naše pozvanie na tuto výnimočnú udalosť prijali Českí bratia z Kmeňa dospelých, sme vďační že merali []
12. novembra 2020

4. Stretnutie OS 9. – 11.6.2017 HORNÉ SRNIE – VLÁRA

4. stretnutie oldskautov sa tento krát uskutočnilo na táborisku Vlára v katastri obce Horné Srnie. Hosťami bolo i 5 oldskautov z ČR, na čele s náčelníkom kmeňa dospelých Junáka b.Márom. V piatok večer spoločné zoznámenie a zahájenie stretnutia. V sobotu poznávanie krásy okolia. Naším cieľom bol neskororománsky hrad Brumov, ktorý []
12. novembra 2020

3. Stretnutie OS 12. – 14.6.2015 BANSKÁ ŠTIAVNICA

V Skautskom dome sv. Juraja v Banskej Štiavnici   sa uskutočnilo 3. celoslovenské stretnutie oldskautov za účasti zástupcov 7 oldskautských oddielov. Stretnutia sa   aktívne zúčastnil aj člen náčelníctva brat Marián Lezo – Mafián. Prvý večer po vzájomnom privítaní, prebiehala diskusia o súčasnom stave v Slovenskom skautingu s členom náčelníctva.  V sobotu sme si prezreli pamätihodnosti mesta: Botanickú []
12. novembra 2020

2. Stretnutie OS 12. – 14.9.2013 HORNÁ SÚČA

2. celoslovenské stretnutie oldskautov sa uskutočnilo v Dolnej Súči v rámci osláv storočnice skautingu. Témou stretnutia bol význam oldskautingu v skautskej organizácii. Zúčastnilo sa ho 21 oldskautov a oldskautiek, v zastúpení Východoslovenskej a Nitrianskej oblasti z oddielov z Prešova, Prievidze, Nitry, Žiliny, Hermanoviec, Martina, Horného Srnia a Trenčianskej Teplej. Piatok []
12. novembra 2020

1. Stretnutie OS 30.6. – 1.7.2012 NOLĆOVO

Stretnutie sa konalo na chate za obcou Nolčovo, ktorá leží na pravom brehu Váhu, na úpätí Veľkej Fatry, 11 km východným smerom od Martina. Obec vznikla pravdepodobne v 13. Storočí.  Až do 19. storočia sa tu nachádzala poštová stanica, ktorá slúžila ako prepriahareň koní pre severnú časť Turca. Potom jej []