Gratulujeme

6. januára 2024

Gratulujeme

V priebehu roka posielame našim jubilantom srdečné blahoželania. Takto z diaľky, ale s láskou blahoželať chceme  Vám, pevné zdravie, jasnú myseľ k Vašim narodeninám. Prezídium DSaSS o.z.