Ocenenia

17. apríla 2021

Oceňovanie

Oceňovanie v NSGF – DSaSS Prezídium Dospelých skautov a skautiek Slovenska si váži obetavú a záslužnú skautskú činnosť svojich členov vo svojich kluboch, či osobný príklad v duchu hesla „ Raz skautom navždy skautom“ , takisto reprezentáciou a prezentáciou skautingu na verejnosti. Prezídium Dospelých skautov a skautiek Slovenska si uvedomuje toto postavenie dospelých a oldskautov v skautských []