Program

23. februára 2024

PIKNIK – zážitkové stretnutie Fričovce – chata Kanné

Prezídium DSaSS pozýva členov z východoslovenskej skautskej oblasti na zážitkové stretnutie, ktoré sa uskutoční 16.marca 2024 na skautskej chate Kanné pod Braniskom pri Fričovciach, okres Prešov. V blízkom okolí chaty, tzv. v primárnej periférii, sa nachádzajú napr. NPR Kamenná Baba, Bachureň, Mangľová, jaskyňa „Zla džura“, min. prameň Salvator, Kopytovská dolina, []
22. februára 2024

Deň so skautskou šatkou 24.4.2024

Ani si sa nenazdal a je tu zas 24.apríl významný deň pre všetkých skautov a skautky – kedy si pripomíname sviatok patróna skautov sv. Juraja. Všetci si v tento deň dáme ráno na krk skautskú šatku a vykročíme novému dňu v ústrety, niekto do školy, niekto do práce a niekto []
12. februára 2024

Deň zamyslenia 2024

  22.február bol pôvodne dňom narodenín zakladateľa skautingu sira Baden-Powella a jeho manželky Olave. Deň ich narodenia sa od roku 1926 stal dňom narodenia sa skautského sesterstva. V tento deň viac ako inokedy myslíme na seba navzájom a utužujeme skautské sesterstvo a bratstvo. Tento sviatok oslavujú skautky spojením sa medzi sebou, spoločnou oslavou, vzdelávaním []
6. januára 2024

PIKNIK – zážitkové stretnutie Martin

Prezídium DSaSS pozýva členov 1. klubu oldskautov TURIEC na zážitkové stretnutie, ktoré sa uskutoční 20.januára 2024 v Martine v  novej klubovni oldskautov. Členovia prezídia a pracovných tímov, Revízna komisia majú príchod už v piatok do Martina. Program je bohatý, a nebude chýbať ani zábava, ktorá k Teambuildingu  patrí. Program bude []
6. januára 2024

Výzva SPOMIENKA

  Blíži sa 8.január a my máme možnosť stretnúť sa  a zaspomínať na zosnulých bratov a sestry, na spomienkový akt nezabudnite pozvať všetkých vašich členov aj bývalých či priateľov skautingu. Navštívte spoločné cintorín alebo si spravte v klubovni večer pri sviečkach a voňavom bylinkovom čajíku. Na skautov BíPí neprestal nikdy []
5. januára 2024

Výzva k spomienke na našich zosnulých skautov

Výzva pre dospelých, ktorá je spojená s dátumom 8. január, kedy si chceme pripomenúť deň, kedy ODIŠIEL zakladateľ skautingu Lord Stephenson Smyth Baden – Powell Pozývame vás, pripojte sa ku skautom z celého sveta zorganizovaním pietnej spomienky za zosnulých skautov a skautky. Budeme radi ak sa táto myšlienka rozšíri do []
15. októbra 2023

VÝZVA OLDSKAUT

Táto programová VÝZVA OLDSKAUT je určená pre dospelých skautov, priaznivcov skautingu a oldskautov. Neznamená to však že, si vekom starý /old/ skaut, ale že si skaut neaktívny, nemáš žiadnu činovnícku funkciu a hľadáš cestu. Združuješ sa v roverskej skupine alebo klube či v oddiely dospelých a svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti si chceš preveriť v tejto []
6. septembra 2023

PIKNIK v ŽILINE

Prezídium DSaSS pozýva členov 1. klubu oldskautov na zážitkové stretnutie, ktoré sa uskutoční 16. septembra 2023 v skautskej klubovni – budova MS, Holého 11 v Žiline.  
27. marca 2023

Spevník DSaSS ♫♫♫

Sestry a bratia, v našom zborníku sa orientujeme na „záchranu“ a „popularizáciu“ slovenských skautských piesní, či už starších alebo aj novo vzniknutých. Čerpáme pritom z rôznych skautských historických prameňov ako sú staré spevníky, časopisy a kroniky, ako aj nahrávky piesní staršími skautmi. Postupne ich náš tím pre komunikáciu: Rakša, Slniečko, []
19. marca 2023

PIKNIK v Martine

Máme za sebou zážitkové stretnutie  PIKNIK v Martine   vytvorili sme spoločne Strategicky plán DSaSS o.z. Stretnutie členov Prezídia DSaSS bolo rozšírené o Revíznu komisiu, ktorej úlohou bolo skontrolovať zápisnice, účtovníctvo. Hlavným bodom stretnutie bola Swot analýza – silné stránky – slabé stránky – príležitosti či ohrozenia a následné vytýčenie cieľov nášho STRATEGICKÉHO []
17. februára 2023

DEŇ ZAMYSLENIA

SVETOVÝ DEŇ ZAKLADATEĽOV 22.február 2023 Dvadsiateho druhého februára sú narodeniny zakladateľa skautského hnutia lorda Roberta Baden-Powella a hlavnej svetovej vodkyne lady Olave Baden-Powellovej. Od roku 1926 skauti a vodcovia oslavujú Svetový deň zakladateľov/deň zamyslenia ako deň priateľstva pre skautov a vodcov na celom svete a tiež demonštrujú svoje globálne bratstvo/sesterstvo []
6. decembra 2022

PIKNIK – zážitkové stretnutie

Začiatkom novembra sa členovia Prezídia DSaSS vybrali do Nitry, kde bolo plánované zážitkové stretnutie s oldskautami z Nitry a okolia.  Sestra Zuzana, ktorá je v Nitre ako doma, nás čakala pred hotelom Zobor. Nie náhodou, lebo práve tu máme v pláne ubytovať v roku 2024 účastníkov 11. subregionálnej konferencie strednej  []