Kalendár akcií

1. februára 2024

Kalendár akcii 2024

Národné – regionálne podujatia: 08.01. Výzva – SPOMIENKA na našich zosnulých skautov –  Deň úmrtia BíPí – ho 19.-21.01. PIKNIK v Martine –zážitkové stretnutie Prezídium DSaSS + 1. klub oldskautov Turiec 22.02. Deň sesterstva – zamyslenia – THINKING DAY 15.-17.03. PIKNIK východ –zážitkové stretnutie Prezídium DSaSS / chata Kané 24.04. Deň so skautskou šatkou – []
7. januára 2024

Národné a regionálne podujatia: Rok 2023: 08.01.2023 Nová výzva – SPOMIENKA na našich zosnulých skautov –  Deň úmrtia BíPí – ho 20.-22.01.2023 PIKNIK zážitkové stretnutie v Martine – strategické plánovanie 22.02.2023 Deň sesterstva – zamyslenia – THINKING DAY 11.03. 2023 Organizačné zabezpečenie akcií: Nitra, Prievidza /PDSaSS 24.04.2023 Deň so skautskou šatkou – pošli FOTO []