Si oldskaut a máš potrebu sa stretávať , zažívať dobrodružstvo a žiť v duchu skautských ideálov? Kontaktuj nás


  Prečo nás kontaktovať:

  Chceš vedieť viac o medzinárodných aktivitách?
  Chceš byť členom a tvoriť tak toto spoločenstvo?
  Chceš robiť to čo si nemohol ako vodca alebo činovník?

  KONTAKT


  Prezídium DSaSS:
  Dospelí skauti a skautky Slovenska o.z.
  Krížová 3
  Trenčianska Teplá 914 01
  IČO: 52967425

  Číslo účtu
  IBAN: SK17 8330 0000 0022 0183 8677


  +421 904 315 974

  oldskauti.sk@gmail.com

  Dospelí skauti a skauti Slovenska