Spevník

27. marca 2023

Spevník DSaSS ♫♫♫

Sestry a bratia, v našom zborníku sa orientujeme na „záchranu“ a „popularizáciu“ slovenských skautských piesní, či už starších alebo aj novo vzniknutých. Čerpáme pritom z rôznych skautských historických prameňov ako sú staré spevníky, časopisy a kroniky, ako aj nahrávky piesní staršími skautmi. Postupne ich náš tím pre komunikáciu: Rakša, Slniečko, []