4. Stretnutie OS 9. – 11.6.2017 HORNÉ SRNIE – VLÁRA