Udalosti

11. decembra 2020

Účastníci jubilejného Georgsfeier vo Viedni k sviatku sv.Juraja. 4.5.2019

Jedna z významných akcií Stredoeurópskeho subregiónu ISGF k sviatku sv. Juraja –  medzinárodné ekumenické stretnutie Georgsfeier sa tento rok uskutočnilo vo Viedni už po   dvadsiaty krát. Popri domácich skautov z radu miestnych Gild prišli v prví májový víkend do rakúskej metropoly tiež účastníci z Česka, Poľska , Maďarska a štvorčlenná delegácia []
11. decembra 2020

23. Trojstretnutie dospelých skautov – oldskautov z Čiech, Slovenska a Poľska. w Nadwarciańskim Grodzie

  12 – 15.09.2019. Załęcze Wielkie „Výchova skautov k ochranne prírody”.   Trojstretnutie  v tomto roku  organizoval Zväz Poľských Harcerov/oddelenie seniorov s počtom účastníkov 18. Za Kmeň dospelých Českého Junáka 23 členov a za Dospelých skautov a skautiek Slovenska 18 účastníkov. Poliaci nás privítali v skautskom stredisku pri rieke Warte, ceremoniálom starého slovanského zvyku pečenia chleba. []
11. decembra 2020

22. Trojstretnutie z SR – PL – ČR

Smižany SR 29.9 – 3.10.2018 Hlavnou témou 22. Trojstretnutia bolo: „Skauti na horách a v dolinách“. Toto  trojstretnutie malo našim priateľom priblížiť prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo našej krajiny. Zúčastnilo sa ho 21 oldskautov z Zwiazek Harcerstva Polskieho/oddelenie seniorov, z Kmeňa dospelých Junáka 25 oldskautov a 2 oldskauti z Rakúskej Gildy. Hostiteľská krajina mala 24 účastníkov. V rámci []
11. decembra 2020

Naši dospeláci v Gdansku – Poľsko

21. Trojstretnutie Oldskautov – Čiech – Poľska a Slovenska 29.9. – 5.10.2017 Organizátorom bol Zväz Poľských Harcerov  – oddelenie seniorov . Mottom podujatia bolo: „Skauti na moriach , jazerách a riekach „  k tomu bola aj cielená konferencia, kde jednotlivé skautské delegácie predstavili vodný skauting a možnosti vzájomnej spolupráce v kruhoch dospelých . Za []
11. decembra 2020

20. MEZINÁRODNÉ TROJSTRETNUTIE – CZ – PL – SK

6.-9.10.2016 MALENOVICE ČR Stretnutia dospelých skautov a skautiek sa každoročne konajú v inej krajine. Tento rok to organizoval   Kmeň dospelých Junáka v ČR, v obci Malenovice . Slovenskú delegáciu tvorilo  14 účastníkov.  Českí skauti si pre nás pripravili bohatý program spojený s konferenciou na tému „70.rokov pamätníka Ivančena a Služba vlasti – naplnenie skautského sľubu“.  Ubytovaní []
12. novembra 2020

Odklínania hradu Sklabiňa

DSaSS – NSGF zorganizovalo v dňoch 2.-3.10.2020 podľa jedného bodu skautského zákona“ Skaut je ochrancom prírody a cenných výtvorov ľudských“, akciu s názvom 1.ročnik Odklínania hradu Sklabiňa v spolupráci s o.z. DONJON. Jednalo sa o nadviazanie spolupráce medzi dospelými skautmi a hradným pánom. Dúfame, že to nebola prvá akcia, tejto spolupráce a náš dobrý []
12. novembra 2020

4. Stretnutie OS 9. – 11.6.2017 HORNÉ SRNIE – VLÁRA

4. stretnutie oldskautov sa tento krát uskutočnilo na táborisku Vlára v katastri obce Horné Srnie. Hosťami bolo i 5 oldskautov z ČR, na čele s náčelníkom kmeňa dospelých Junáka b.Márom. V piatok večer spoločné zoznámenie a zahájenie stretnutia. V sobotu poznávanie krásy okolia. Naším cieľom bol neskororománsky hrad Brumov, ktorý []
12. novembra 2020

3. Stretnutie OS 12. – 14.6.2015 BANSKÁ ŠTIAVNICA

V Skautskom dome sv. Juraja v Banskej Štiavnici   sa uskutočnilo 3. celoslovenské stretnutie oldskautov za účasti zástupcov 7 oldskautských oddielov. Stretnutia sa   aktívne zúčastnil aj člen náčelníctva brat Marián Lezo – Mafián. Prvý večer po vzájomnom privítaní, prebiehala diskusia o súčasnom stave v Slovenskom skautingu s členom náčelníctva.  V sobotu sme si prezreli pamätihodnosti mesta: Botanickú []
12. novembra 2020

2. Stretnutie OS 12. – 14.9.2013 HORNÁ SÚČA

2. celoslovenské stretnutie oldskautov sa uskutočnilo v Dolnej Súči v rámci osláv storočnice skautingu. Témou stretnutia bol význam oldskautingu v skautskej organizácii. Zúčastnilo sa ho 21 oldskautov a oldskautiek, v zastúpení Východoslovenskej a Nitrianskej oblasti z oddielov z Prešova, Prievidze, Nitry, Žiliny, Hermanoviec, Martina, Horného Srnia a Trenčianskej Teplej. Piatok []
12. novembra 2020

1. Stretnutie OS 30.6. – 1.7.2012 NOLĆOVO

Stretnutie sa konalo na chate za obcou Nolčovo, ktorá leží na pravom brehu Váhu, na úpätí Veľkej Fatry, 11 km východným smerom od Martina. Obec vznikla pravdepodobne v 13. Storočí.  Až do 19. storočia sa tu nachádzala poštová stanica, ktorá slúžila ako prepriahareň koní pre severnú časť Turca. Potom jej []