Účastníci jubilejného Georgsfeier vo Viedni k sviatku sv.Juraja. 4.5.2019