Kvalifikačný kurz pre vedenie klubov dospelých – Praha