Predsedníctvo subregiónu strednej Európy ⚜ ku dňu sv. Juraja