Spomíname

6. augusta 2021

SPOMÍNAME

Dňa 6.8.2021 si pripomíname 5. výročie úmrtia  nášho brata Ing. Jaroslava Loebla – Alaha. Po celý svoj život sa venoval skautingu, ktorý ho napĺňal a obohacoval. Práve skauting mu dával silu prekonať ťažké rany, ktoré ho postihli počas života.  Skautovať začal už v roku 1937 a prešiel od vĺčaťa mnohými []